Welding Consulting na terenie całej Polski: doradztwo techniczne dla spawalnictwa

Witamy na naszej stronie. Jesteśmy wysoce wykwalifikowaną firmą świadczącą usługi doradcze i certyfikacyjne dla firm zajmujących się spawalnictwem – zarówno w Polsce, jak i w Europie. Rozwój technologii przemysłowych, zapotrzebowanie na wzrost wydajności, ale także względy bezpieczeństwa sprawiają, że produkcja spawalnicza wymaga ścisłego postępowania wg norm – takich jak normy EN 1090 i EN 13445. Dbamy o jakość usług spawalniczych i współpracujemy z lokalnymi firmami – w tym z firmami z Poznania. Doradztwo spawalnicze obejmuje opracowanie procedur kierujących personelem spawalniczym i spisanie ich w postaci instrukcji technologicznych spawania. Certyfikacja firm zajmujących się produkcją spawalniczą wymaga od nich zatrudniania personelu o kwalifikacjach inżyniera spawalnictwa z certyfikatem IWE, przy czym obecność takiego personelu w zakładzie produkcyjnym nie jest wymagana na co dzień. Właśnie dlatego warto skorzystać z naszych usług jako zewnętrznego doradcy.


Normy i instrukcje technologiczne spawania

W ramach doradztwa i inspekcji spawalniczej pomożemy Państwa firmie we wdrożeniu procedur i przygotowaniu gotowych instrukcji zgodnie z obowiązującymi normami i standardami aż do uzyskania kwalifikowanej procedury spawania. Działamy w dwóch etapach:

• opracowanie procedury kwalifikowania technologii spawania WPQR

• opracowanie instrukcji technologicznej spawania WPS

 

Certyfikacja firm zatrudniających spawaczy – potwierdzenie jakości usług

Wdrożenie procedur spawalniczych według m.in. normy ISO 15614-1 ma swoje ogromne korzyści również w produkcji spawalniczej. Dzięki uzyskaniu procedury firma uzyskuje wiarygodność, nie tylko na rynku polskim, ale i w Unii Europejskiej. Posiadanie kwalifikowanych procedur wyróżnia rzetelne firmy o wysokiej jakości produkcji. Współcześni klienci zwracają uwagę, czy firma spawalnicza posiada te dokumenty i kierują się tym kryterium, poszukując wykonawcy usług.

 

 

O nas

Welding Consulting to kameralna firma zlokalizowana w Polsce w Poznaniu. Dostarczamy usługi zarówno w Polsce jak i w Europie. Rosnące wymagania rynku spowodowały potrzebę stworzenia firm zewnętrznych zajmujących się spawalnictwem, które pomagają w certyfikacjach i poprawiają jakość w spawalnictwie. Polska, która należy do globalnego łańcucha dostaw stała się ważnym punktem na mapie światowych graczy a inspekcje spawalnicze przekazywane firmom lokalnym stały się powszechną prkatyką. Prosimy o zapoznanie się z zakresem naszych usług.

 

O nas