Dyrektywa ciśnieniowa ped/2014/68/eu – normy dla spawalnictwa

Podobnie jak inne branże spawalnictwo podlega normom i dyrektywom Parlamentu Europejskiego. Dyrektywa Ciśnieniowa ped/2014/68/eu wydana została przez Parlament Europejski w dniu 15 maja 2014 r. Dotyczy ona harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w zakresie udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych. Doradztwo i inspekcje spawalnicze obejmują wdrożenie i kontrolę wdrożenia zasad opisanych w dyrektywie. Regulacje zawarte w dyrektywie ciśnieniowej PED/2014/68/eu mają przede wszystkim za zadanie zapobiec wprowadzaniu na rynek rosnącej liczby urządzeń certyfikowanych w sposób nieuczciwy i niewłaściwy.

 

Kiedy stosuje się dyrektywę ciśnieniową PED 2014/68/eu?

Obowiązek wdrożenia dyrektywy spoczywa na wszystkich firmach produkcyjnych uczestniczących w łańcuchu dostaw. Dzięki wprowadzeniu jednolitego standardu – znacznie podwyższa się bezpieczeństwo ,o które dbamy np. poprzez wdrożenie instrukcji spawania. Dyrektywę stosuje się w przypadku używania urządzeń ciśnieniowych o dopuszczalnym ciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, dlatego tak ważne jest jej poprawne wprowadzenie do zakładów spawalniczych.

Welding Consulting świadczy usługi certyfikacyjne dla spawalnictwa i pomaga kompleksowo wdrożyć dyrektywę ciśnieniową PED 2014/68/eu, wraz ze wszelkimi wymaganiami zawartymi dotyczącymi spawalnictwa. Podobnie jak i w przypadku innych certyfikatów dla spawalnictwa czy procedur WPQR/WPS rozpoczynamy od wizyty w zakładzie naszego Klienta, a następnie opracowujemy plan wdrożenia regulacji dyrektywy.