EN 1090 wdrożenia i audyty

Jakie są zalety certyfikacji EN 1090 i oznakowania CE?

Firmy dostarczające konstrukcyjne elementy stalowe i aluminiowe w UE po 1 lipca 2014 r. muszą posiadać certyfikat EN 1090-1 i wdrożyć oznakowanie CE dla swoich produktów w celu zapewnienia zgodności z ECPD. Dostarczanie produktów po tej dacie będzie wykroczeniem, o ile nie będą one zgodne z niniejszym standardem i nie będą nosiły uzasadnionego znaku CE, a standardy handlowe będą upoważnione do zmuszenia firm do wycofania i wycofania produktów, które nie są zgodne.

Jak możemy pomóc ?

Jak Welding Consulting może pomóc? Stosując naszą metodologię, możemy dostarczyć proste systemy, które umożliwiają firmom uzyskanie certyfikacji EN 1090 i wdrożenie oznakowania CE dla swoich produktów, które zapewnia zgodność z normą i poprawią ich System Zarządzania Jakością. Welding Consulting może przyspieszyć wdrożenie, aby zapewnić zgodność w bardzo krótkim czasie.

Co to jest klasa wykonania?

Klasa wykonania została wprowadzona w normach produkcyjnych EN 1090-2 i EN 1090-3, gdzie jest używana do zdefiniowania zestawu kontroli jakości i zapewnienia procesu produkcyjnego. Istnieją cztery klasy wykonania, od klasy wykonania EXC 1, która daje najniższy zestaw kontroli, do klasy wykonania EXC 4, która zapewnia wyższy, bardziej rygorystyczny zestaw kontroli.