Koordynacja spawalnicza

Przed rozpoczęciem projektu:
Ocena projektu
Przegląd techniczne
Ocena podwykonawcy
Personel spawalniczy
Kwalifikacje procedur spawalniczych i instrukcje technologiczne spawania (patrz WPQR i WPS)
 
Podczas trwania projektu:
Planowanie produkcji
Przygotowanie instrukcji pracy
Materiały spawalnicze i ich certyfikaty
Podstawowe materiały i ich certyfikaty
Przeglądy przed, podczas i po spawaniu
Identyfikacja i identyfikowalność
Niezgodności i działania naprawcze
Sprawdzenie kalibracji sprzętu kontrolnego i spawalniczego

inspektorzy

Po zakończeniu projektu:
Identyfikacja i identyfikowalność
sprawdzenie geometrii spoiny / rozmiaru spoiny na rysunku / WPS
kontrola powierzchni spoiny, obszaru przejścia i obszaru w pobliżu spoiny
poziomy utlenienia (kolor)
zakres kwalifikacji operatora NDT, raportowanie i dokumentacja
znakowanie, czyszczenie, konserwacja, ochrona kołnierzy / złączek itp
przegląd dokumentacji