Procedury WPQR i WPS dla spawalnictwa

Opracowanie procedury kwalifikowania technologii spawania oraz późniejsze przygotowanie i wdrożenie instrukcji technologicznej to proces wieloetapowy. Od wiedzy i doświadczenia doradcy spawalniczego będzie zależeć tempo prac i rzetelność finalnego efektu. Wdrożenie procedur WPQRWPS dla spawalnictwa przeprowadzamy, według ogólnie przyjętnych norm EN ISO 15614-1, EN 1090, EN 13445, EN 13480, NORSOK M-101, NORSOK M-601, AWS D1.1, ASME IX oraz dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/EU.

Produkcja spawalnicza a procedury

Przed wdrożeniem procedur zapoznajemy się szczegółowo ze stanem produkcji spawalniczej w firmie Klienta i doradzamy w kwestii wstępnych rozwiązań technologicznych. Na początku należy ocenić, jakie technologie będą potrzebne, aby spełnić wymagania procesu w zakresie grubości oraz zakresu kwalifikowanego gatunku materiału podstawowego. Pełne przeprowadzenie procedury Kwalifikowania Technologii Spawania (WPQR) odbywa się we współpracy z Klientem i profesjonalnym laboratorium badawczym, które przeprowadza badania niszczące i nieniszczące. Wyniki tych badań to cenne wskazania do stworzenia instrukcji technologicznej spawania WPS.

miarka

Etapy kwalifikowania technologii spawania WPQR

Proces od spotkania z Klientem i fazy doradztwa spawalniczego do momentu opracowania instrukcji technologicznej spawania wygląda następująco:

  • Analiza projektu – dokładne określenie procesu, gatunku materiału podstawowego, zakresów grubości i średnic oraz rodzaju złącz.
  • Wykonanie wstępnej instrukcji technologicznej spawania – pWPS.
  • Próba wewnętrzna spawania docelowego złącza.
  • Spawanie płyt lub rur z udziałem jednostki notyfikowanej.
  • Pozytywne wyniki badań nieniszczących, przejście do badań niszczących.
  • Wydanie protokołu kwalifikowania technologii spawania WPQR przez jednostkę notyfikowaną.
  • Opracowanie instrukcji technologicznej spawania WPS.

Spawalnictwo: szybkie i kompleksowe opracowanie WPQR i WPS

Jeśli szukasz rzetelnej firmy, która wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu i utrzymaniu wysokich standardów oferowanych usług w zakresie spawalnictwa — zachęcamy do współpracy z Welding Consulting! Zapewniamy doradztwo inżynieryjne, tworzenie procedur spawalniczych, inspekcje, ekspertyzy oraz wiele więcej. Usługi doradcze i certyfikacyjne dla firm zajmujących się spawalnictwem świadczymy na terenie całej Polski. W celu zapoznania się ze szczegółami oferty zachęcamy do kontaktu.