Procedury WPQR i WPS dla spawalnictwa

Opracowanie procedury kwalifikowania technologii spawania oraz późniejsze przygotowanie i wdrożenie instrukcji technologicznej to proces wieloetapowy. Od wiedzy i doświadczenia doradcy spawalniczego będzie zależeć tempo prac i rzetelność finalnego efektu. Wdrożenie procedur WPQR i WPS dla spawalnictwa przeprowadzamy, według norm EN ISO 15614-1 ,EN 1090 , EN 13445, EN 13480, NORSOK M-101, NORSOK M-601, AWS D1.1, ASME IX i dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/EU.

Produkcja spawalnicza a procedury

Przed wdrożeniem procedur zapoznajemy się szczegółowo ze stanem produkcji spawalniczej w firmie Klienta i doradzamy w kwestii wstępnych rozwiązań technologicznych. Na początku należy ocenić, jakie technologie będą potrzebne, aby spełnić wymagania procesu w zakresie grubości oraz zakresu kwalifikowanego gatunku materiału podstawowego. Pełne przeprowadzenie procedury Kwalifikowania Technologii Spawania (WPQR) odbywa się we współpracy z Klientem i laboratorium badawczym, które przeprowadza badania niszczące i nieniszczące. Wyniki tych badań to cenne wskazania do stworzenia instrukcji technologicznej spawania – WPS.

miarka

Etapy kwalifikowania technologii spawania WPQR

Proces od spotkania z Klientem i fazy doradztwa spawalniczego do momentu opracowania instrukcji technologicznej spawania wygląda następująco:

  • Analiza projektu – określenie procesu, gatunku materiału podstawowego, zakresów grubości i średnic oraz rodzaju złącz
  • Wykonanie wstępnej instrukcji technologicznej spawania – pWPS
  • Próba wewnętrzna spawania docelowego złącza
  • Spawanie płyt lub rur z udziałem jednostki notyfikowanej
  • Pozytywne wyniki badań nieniszczących, przejście do badań niszczących
  • Wydanie protokołu kwalifikowania technologii spawania WPQR przez jednostkę notyfikowaną,
  • Opracowanie instrukcji technologicznej spawania – WPS